Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Стратегія розвитку

English Version

Стратегія розвитку державного підприємства
«Український державний центр міжнародної освіти» на 2021-2025 роки

strategy-web

РЕЦЕНЗЕНТИ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ»
НА 2021-2025 РОКИ


АВРАМЕНКО
Микола
Олександрович

Перший проректор Запорізького державного медичного університету
кандидат фармацевтичних наук, доцент


АДАМУ
Мартін
Сенком

Тимчасово повірений у справах Посольства Федеративної Республіки Нігерія в Україні


АЗЮКОВСЬКИЙ
Олександр
Олександрович

Перший проректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
кандидат технічних наук, доцент


БАКІРОВ
Віль
Савбанович

Ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
академік Національної академії наук України
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
доктор соціологічних наук, професор


БЕХ
Петро
Олексійович

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Київського національного університету імені Тараса Шевченка
кандидат філологічних наук, професор


БІЛИК
Олена
Миколаївна

Проректор з науково-педагогічної роботи Харківської державної академії культури
доктор педагогічних наук


БОНДАРЧУК
Віктор
Олексійович

Проректор з навчальної роботи Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського
доктор мистецтвознавства, професор


БОРОВЕЦЬ
Ірина
Геннадіївна

Заступник директора Департаменту комунікацій
та публічної дипломатії Міністерства закордонних
справ України


БУЯК
Богдан
Богданович

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
доктор філософських наук, професор


ВАН
Дацзюнь

Радник відділу з питань освіти і культури Посольства Китайської Народної Республіки в Україні


ВАЩУК
Олеся
Петрівна

Голова Ради молодих учених при Міністерстві
освіти і науки України
доктор юридичних наук, доцент


ВЕЛІЄВ
Ельдар
Ісмаїлович

Директор наукового парку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
доктор фізико – математичних наук
академік Академії прикладної радіоелектроніки
академік Європейської Академії природничих наук


ВІТРЕНКО
Андрій
Олександрович

Заступник Міністра освіти і науки України
доктор економічних наук, доцент


ГАБЕР
Євгенія
Василівна

Заступниця директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України
кандидат політичних наук


ГАЙДЕЙ
Мар’яна
Ігорівна
Начальник відділу міжнародних зв’язків Буковинського державного медичного університету


ГАМАН
Олександр
Віталійович

Генеральний консул України в Стамбулі, Міністерство закордонних справ України


ГАПОНОВА
Еліна
Олександрівна

Доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету
кандидат економічних наук


ГНАТЮК
Ольга
Василівна
Фахівець відділу міжнародних зв’язків Луцького національного технічного університету


ГРИЦЮК
Мар’яна
Іванівна

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Буковинського державного медичного університету
доктор медичних наук, професор


ГРИШИНА
Юлія
Миколаївна

Народний депутат України
доктор юридичних наук, професор


ГУБЕРСЬКИЙ
Леонід
Васильович

В. о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка
академік Національної академії наук України,
академік Національної академії педагогічних наук України
доктор філософських наук, професор


ДАХЕР Алі

Надзвичайний і Повноважний Посол Ліванської Республіки в Україні


ДАНЬКО
Юрій
Іванович

Проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету
доктор економічних наук, професор


ДЕСЯТНЮК
Оксана
Миронівна
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) Західноукраїнського національного університету
доктор економічних наук, професор


ДЄНЄЖНІКОВ
Сергій
Сергійович
Начальник відділу міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
кандидат філософських наук


ДЗЮБА
Маргарита
Ігорівна
Начальник відділу по роботі з іноземними студентами Хмельницького національного університету


ЄРМАЧЕНКО
Володимир
Єгорович

Проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
кандидат економічних наук, професор


ЖАЛЛУД
Давуд

Начальник відділу з питань культури та освіти
Посольства Держави Палестини в Україні


ЖАРАМАНІ
Зукан
Нажіб
Директор четвертої філії економічного факультету Ліванського університету
Президент клубу ліванських випускників
доктор економічних наук, професор


ЖАРОВА
Ганна
Геннадіївна

Генеральна директорка громадської організації «Ізраїльсько -Український Альянс»


ЗАГРЕБЕЛЬНА
Тетяна
Миколаївнаа

Перший секретар з консульських питань
Посольства України в Республіці Сінгапур


ЗАЇКА
Сергій
Володимирович

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Вінницького національного медичного університету
імені М.І. Пирогова
доктор медичних наук, доцент


ІВАЩУК
Ірина
Олегівна

Директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Б.Д. Гаврилишина
Західноукраїнського національного університету
доктор економічних наук, професор


КАРПАШ
Максим
Олегович
Проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
доктор технічних наук, професор


КАРПУША
Василь
Данилович

Перший проректор Сумського державного університету
кандидат фiзико-математичних наук, доцент


КАСЯН
Сергій
Якович

Завідувач кафедри маркетингу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»,
член галузевої експертної ради 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 075 «Маркетинг»
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
кандидат економічних наук, доцент


КИСИКОВА
Лейла
Перхатовна
Перший секретар Посольства Республіки Казахстан в Україні


КОВАЛЬ
Володимир
Олександрович

Директор центру міжнародної освіти Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського
Надзвичайний і Повноважний Посол України
доктор технічних наук, професор


КОВАЛЮК
Богдан
Павлович
Директор центру міжнародної освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
кандидат фiзико-математичних наук, доцент


КОЗІЄВСЬКА
Олена
Іванівна

Заступник керівника секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України
кандидат наук з державного управління


КОРДА
Михайло
Михайлович
Ректор Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського
доктор медичних наук, професор


КРЕМЕНЬ
Василь
Григорович
Президент Національної академії педагогічних наук України
академік Національної академії наук України
академік Національної академії педагогічних наук України
доктор філософських наук, професор


КУПЧАК
Сергій
Іванович
Начальник відділу по роботі з іноземними студентами Національного університету “Львівська політехніка”


КУРБАТОВ
Сергій
Володимирович
Головний науковий співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
доктор філософських наук
старший науковий співробітник


ЛЕНДЬЕЛ
Мирослава
Олександрівна
Проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
доктор політичних наук


ЛИТВИН Марина
Валентинівна
Заступник голови Галузевої експертної ради 29 «Міжнародні відносини» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
кандидат економічних наук, доцент


ЛОНДАР
Сергій
Леонідович

Директор державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» Міністерства освіти і науки України
доктор економічних наук, професор


ЛОТАРЄВ
Андрій
Григорович

Начальник управління міжнародного співробітництва Університету економіки та права «КРОК»
кандидат наук з державного управління


МАЙБОРОДА
Тетяна
Миколаївна
Заступник директора з координації співпраці з закордонними інституціями та по роботі з іноземними студентами Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету
кандидат економічних наук


МАРКОВСЬКИЙ
Володимир
Дмитрович

Проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного медичного університету
доктор медичних наук, професор


НАВРОЦЬКИЙ
Олексій
Олексійович
Директор навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
кандидат економічних наук
доктор юридичних наук, доцент


ОГНЕВ’ЮК
Віктор
Олександрович

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка
академік Національної академії педагогічних наук України
доктор філософських наук, професор


ОЛЬХОВОЙ
Ігор
Олександрович

Директор навчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін Державного університету телекомунікацій
кандидат географічних наук, доцент


ОНИЩЕНКО
Володимир
Олександрович

Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
доктор економічних наук, професор


ОСТАШ
Ігор
Іванович

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Ліванській Республіці
кандидат філологічних наук


ПЛИНОКОС
Дмитро
Дмитрович

Керівник центру інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва Національного університету «Запорізька Політехніка»
кандидат економічних наук, доцент


ПРОЦИК
Галина
Мирославівна

Керівниця відділу міжнародних академічних зв’язків Українського католицького університету
кандидат політичних наук


СЕЛЬСЬКИЙ
Петро
Романович

Декан факультету іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського
доктор медичних наук, професор


СЕРВАТЮК
Василь
Миколайович

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Таджикистан і Ісламській Республіці Афганістан
доктор військових наук, професор


СІВІЦЬКА
Світлана
Павлівна

Проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
кандидат економічних наук, доцент


СПІВАКОВСЬКИЙ
Олександр
Володимирович

Ректор Херсонського державного університету
кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор


СТЕЖКО
Світлана
Орестівна

Завідувач кафедри української мови Державного університету телекомунікацій
кандидат філологічних наук


СТЕПАНЕНКО
Ірина
Володимирівна

Державний експерт експертної групи з питань розвитку стратегій Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції Міністерства соціальної політики
доктор філософських наук, професор


ТАТУШКО
Ірина
Миколаївна

Провідний фахівець по роботі з іноземними студентами та викладачами Волинського національного університету імені Лесі Українки


ТОХТАР
Георгій
Іванович

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
кандидат технічних наук, професор


ТРЕГУБ
Микола
Володимирович

Проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного розвитку Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
кандидат технічних наук, доцент


ТРОНЕНКО
Ростислав
Володимирович

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Федеративній Республіці Бразилія


ТРУШЛЯКОВ
Євген
Іванович

Ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
кандидат технічних наук, професор


ТУРСЬКИЙ
Вячеслав
Олександрович

Начальник відділу міжнародних зв’язків Криворізького державного педагогічного університету


УСИК
Віра
Іванівна

Професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
доктор економічних наук, доцент


ФАЛЬФУШИНСЬКА
Галина
Іванівна

Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
доктор біологічних наук, професор


ФІЛЕВСЬКА
Тетяна
В’ячеславівна

Заступниця генерального директора державної установи «Український інститут»


ФІНІКОВ
Тарас
Володимирович

Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики»
кандидат історичних наук, професор


ФОЩАН
Андрій
Леонтійович

Проректор Харківського державного університету харчування і торгівлі
кандидат технічних наук, доцент


ХРИПУНОВ
Геннадій
Семенович

Проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
доктор технічних наук, професор


ЦЕПЕНДА
Ігор
Євгенович

Ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
доктор політичних наук, професор


ЧЕРЕВКО
Олександр
Володимирович

Ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
доктор економічних наук, професор


ЧЕРНОГОРСЬКА
Наталія
Георгіївна

Старший викладач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного університету будівництва та архітектури


ЧУХРАЙ
Наталія Іванівна

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету “Львівська політехніка”
доктор економічних наук, професор


ШЕВЯКОВ
Юрій
Іванович

Заступник начальника університету по роботі зі студентами Інституту цивільної авіації Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба
доктор технічних наук, доцент


ШИТІКОВА
Світлана
Петрівна

Координатор проєкту ЄС «Мережа національних Еразмус+офісів та команд експертів з реформування вищої освіти – Україна»,
голова ради громадської організації «Інститут лідерства, інновацій та розвитку»
кандидат педагогічних наук


ШТАНЬКО
Тетяна
Михайлівна

Директор центру міжнародної освіти Львівського торговельно-економічного університету