Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Про вищу освіту в Україні

Українська система вищої освіти має давню історію становлення та розвитку, завдяки власній фундаментальності вважається однією з найкращих у світі. Діяльність перших закладів вищої освіти в Україні сягає початку XVII століття, вища школа того часу здобула міжнародного визнання, що сприяло залученню студентів з усього слов’янського світу. Досвідчені викладачі та професори, велике розмаїття спеціальностей, європейські стандарти якості залишаються основними причинами популярності вищої освіти України серед іноземних студентів і сьогодні.

У травні 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу. Болонський процес позитивно впливає на інтеграцію української освіти в єдиний європейський освітній простір.

Навчання іноземців в українських закладах вищої освіти здійснюється українською або англійською мовами. На сьогоднішній день в Україні більше 390 закладів вищої освіти, які займаються підготовкою фахівців для зарубіжних країн, і пропонують іноземним студентам широкий спектр спеціальностей в різних галузях знань. Двері українських ЗВО щорічно відкриваються для студентів із більш ніж 150 країн світу.

Вступ іноземних громадян і осіб без громадянства до закладів освіти України здійснюється за акредитованими освітніми програмами:

1) для отримання ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра – двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (термін подовжено до 15 грудня у зв’язку з COVID-19);

2) до аспірантури, докторантури, клінічної ординатури, лікарської резидентури, за програмами підготовчого факультету (відділення) та за програмами академічної мобільності – протягом року

В Україні підготовка фахівців здійснюється за освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти:
● початковий (короткий цикл навчання),
● перший (бакалаврський),
● другий (магістерський) рівень,
● третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий).
Документ про вищу освіту (науковий ступінь) видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію.
Встановлюються такі види документів про вищу освіту за відповідними ступенями:
1. Диплом молодшого бакалавра
2. Диплом бакалавра
3. Диплом магістра
4. Диплом доктора філософії/доктора мистецтва