Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Університети

Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Вищий навчальний заклад "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Філія "Кременчуцький інститут Приватного вищого навчального закладу "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"

Центральноукраїнський національний технічний університет

Черкаський державний бізнес-коледж

Класичний приватний університет

Комунальний заклад охорони здоров'я"Харківський медичний коледж"

Дипломатична академія України при МЗС України

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Дніпровський державний медичний університет

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донецький державний університет управління (ДонДУУ)

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського"

Вищий навчальний заклад "Український Католицький Університет"

Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний университет імені академіка Юрія Бугая»

Заклад вищої освіти «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ

Інститут екології економіки і права

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Міжнародний гуманітарний університет

Міжнародний університет фінансів

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Харківський економіко-правовий університет

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Харківський інститут фінансів

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Харківський національний університет внутрішніх справ

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові

Харківська державна академія фізичної культури

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Харківська державна зооветеринарна академія

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

Криворізький коледж Національного авіаційного університету

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Київський славістичний університет

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Мукачівський державний університет

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Миколаївський національний аграрний університет

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Національна академія внутрішніх справ України

Національний авіаційний університет

Національна металургійна академія України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний університет "Одеська юридична академія"

Національний університет «Запорізька політехніка»

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника

Одеський національний економічний університет

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Полтавська державна аграрна академія

Національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет»

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»

Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут»

Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"

Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут екранних мистецтв»

Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Приватний заклад вищої освіти “Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я”

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини"

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

Рівненський державний гуманітарний університет

Державний заклад "Київський коледж зв'язку"

ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Університет Банківської Справи. Київ

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Державний університет телекомунікацій

Дочернее предприятие "Киевский хореографический колледж"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України 

Харківський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Державна установа " Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України"

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Українська академія друкарства

Українська інженерно-педагогічна академія

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Український державний університет залізничного транспорту 

Університет митної справи та фінансів

Університет державної фіскальної служби України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний аграрний університет

Вінницький національний технічний університет

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Запорізька державна інженерна академія

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Житомирський державний технологiчний університет