Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Місія, функція, стратегія

Державне підприємство «Український державний центр міжнародної освіти» (скорочена назва – УДЦМО) є державним комерційним підприємством та належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України було створено у 2003 році. Центр є офіційним державним джерелом інформації з питань навчання іноземних студентів в Україні.

Центр, як офіційний представник Міністерства освіти і науки України, активно співпрацює з:
– вищими навчальними закладами України;
– органами державної влади України;
– дипломатичними представництвами України за кордоном;
– посольствами інших країн в Україні.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, та Статутом.

Мета діяльності

• Реєстрація виданих навчальними закладами запрошень на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства та ведення обліку зазначених осіб, які прибули на навчання в Україну.
• Надання інформаційних, організаційних, консультаційних, методичних та інших послуг навчальним закладам України, фізичним та юридичним особам стосовно організації навчання іноземних громадян та осіб без громадянства у навчальних закладах України.
• Популяризація системи української освіти на зарубіжних ринках.
• Підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку освітніх послуг.
• Сприяння втіленню сучасного міжнародного досвіду з організації навчання іноземців в освітню систему України, встановлення відносин співробітництва з відповідними установами, організаціями та вищими навчальними закладами інших країн.
• Сприяння активізації міжнародного співробітництва українських навчальних закладів у напрямку академічних обмінів, участі у реалізації освітніх і наукових програм інших країн, впровадження спільних із зарубіжними навчальними закладами науково-дослідницьких проектів.
• Сприяння залученню інвестицій (в тому числі міжнародних) у розвиток системи освіти України.
• Організаційне забезпечення впровадження політики Міністерства освіти і науки України у сфері надання вищим навчальними закладами освітніх послуг іноземцям.