Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Діяльність

 • Надання інформаційних послуг, у тому числі:
  – реєстрація запрошень на навчання (стажування), виданих навчальними закладами іноземцям, ведення обліку іноземців, які прибули в Україну на навчання;
  – ведення обліку суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у напрямку залучення іноземців до навчання в Україні на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами;
  – проведення аналітичної роботи, спрямованої на забезпечення моніторингу якості надання навчальними закладами освітніх послуг іноземцям, здійснення систематичного інформування Уповноваженого органу управління щодо результатів такого моніторингу;
  – створення та підтримка інтернет-ресурсів, в тому числі таких, що пропагують українську систему освіти на міжнародному ринку;
  – надання послуг з організації заходів, спрямованих на ознайомлення фахівців українських навчальних закладів з міжнародним досвідом щодо організації навчання іноземців;
  – створення та ведення електронних баз даних, необхідних для здійснення обліку та моніторингу інформації для потреб Уповноваженого органу управління.
 • Консультування з питань комерційної діяльності й керування, у тому числі:
  – надання інформаційних, організаційних, консультаційних, методичних та інформаційних послуг навчальним закладам України, фізичним та юридичним особам стосовно організації навчання іноземців в навчальних закладах України;
  – здійснення координації участі українських навчальних закладів у реалізації державних програм інших країн щодо професійної підготовки національних кадрів.
 • Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, у тому числі:
  – надання послуг з проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг в Україні та за кордоном, в тому числі медіа моніторингу та опитування громадської думки;
  – надання послуг в галузі реклами;
  – надання консультаційних послуг щодо планування та проведення рекламних кампаній в Україні та за кордоном;
  – організація та проведення інформаційно-рекламних та презентаційних заходів, спрямованих на популяризацію освітньої пропозиції України на міжнародному ринку;
  – організація та проведення інформаційно-рекламних та презентаційних заходів, спрямованих на активізацію міжнародної академічної мобільності, в тому числі навчання українських громадян в зарубіжних навчальних закладах;
  – організація та проведення в Україні та за кордоном інформаційно-рекламних компаній, в тому числі з питань популяризації освітніх пропозицій українських навчальних закладів для іноземців;
  – створення та розповсюдження рекламної продукції.
 • Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації, у тому числі:
  – створення та демонстрація відеопродукції та телепрограм, в тому числі таких, що пропагують переваги української системи освіти для зарубіжних ринків;
  – організація виготовлення бланків відповідно до затверджених Уповноваженим органом управління зразків.
 • Міжнародна діяльність, у тому числі:
  – надання послуг з організації навчання, стажування, підвищення кваліфікації громадян України за кордоном;
  – надання послуг з організації, проведення та участі у міжнародних програмах обмінів учнями, студентами, аспірантами, педагогічними та науково-педагогічними працівниками;
  – здійснення заходів з координації міжнародного співробітництва українських навчальних закладів у галузі реалізації та практичного впровадження науково-дослідницьких проектів, в тому числі їх участі у міжнародних програмах науково-дослідницького співробітництва;
  – участь у розробці та у практичному здійсненні загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення позитивного іміджу України.
 • Надання освітніх послуг.
 • Допоміжна діяльність у сфері освіти, у тому числі надання послуг з набору іноземців та навчання у вищих навчальних закладах України.
 • Видавнича діяльність та розповсюдження друкованої продукції.
 • Діяльність пов’язана з наданням туристичних послуг.
 • Оптова та роздрібна торгівля товарами, роботами та послугами.
 • Посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.
 • Забезпечення організаційних умов для зустрічі іноземних абітурієнтів в пункті пропуску прибуття.
 • Організація, проведення та участь у благодійних та інших ярмарках, виставках, фестивалях, конкурсах, семінарах, симпозіумах, конференціях, круглих столах, рекламних, презентаційних та видовищних заходах, благодійній та концертній діяльності, спортивних заходах.
 • Зовнішньоекономічна діяльність. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність і користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.
 • Підприємство може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені законодавством України. Види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.