Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню
uk

News

Як здобути вищу освіту в Україні? – поради іноземним студентам

Для того, щоб отримати запрошення на навчання в Україні, необхідно обрати заклад освіти, звернутися до його міжнародного відділу та подати пакет документів.

 

Двічі на рік – до і на початку академічних семестрів (до 15.12.2021 і до 01.03.2022) –
здійснюється прийом на навчання для отримання ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра. Вступ до аспірантури, ад’юнктури, докторантури, за програмами підготовчого факультету (відділення) та за програмами академічної мобільності відбувається протягом року.

 

Абітурієнту необхідно скласти вступні іспити. Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

 

Зарахування на навчання здійснюється за результатами вступних іспитів і обрання мови навчання.

 

Український державний центр міжнародної освіти.