Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Програми і курси

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Буковинський державний медичний університет

Комунальний заклад охорони здоров'я"Харківський медичний коледж"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Дніпровський державний медичний університет

Донецький національний медичний університет

Заклад вищої освіти Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського"

Вищий навчальний заклад "Перший Київський медичний коледж"

Міжнародний гуманітарний університет

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківський національний медичний університет

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини"

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Львівський державний університет фізичної культури

Маріупольський державний університет

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Національний фармацевтичний університет

Одеський національний медичний університет

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Полтавський державний медичний університет

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет»

Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

Приватний заклад вищої освіти “Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я”

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини"

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Сумський державний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Державна установа " Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради