Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Про вищу освіту в Україні

Українська система вищої освіти має давню історію становлення та розвитку, завдяки власній фундаментальності вважається однією з найкращих у світі. Діяльність перших вищих навчальних закладів в Україні сягає початку XVII століття, вища школа того часу здобула міжнародного визнання, що сприяло залученню студентів з усього слов’янського світу. Досвідчені викладачі та професори, велике розмаїття спеціальностей, європейські стандарти якості залишаються основними причинами популярності вищої освіти України серед іноземних студентів і сьогодні.

У травні 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу. Болонський процес позитивно впливає на інтеграцію української освіти в єдиний європейський освітній простір.

Навчання іноземців в українських вищих навчальних закладах здійснюється українською, російською, або англійською мовами. На сьогоднішній день в Україні більше 240 вищих навчальних закладів, які займаються підготовкою фахівців для зарубіжних країн, і пропонують іноземним студентам широкий спектр спеціальностей в різних галузях знань. Двері українських ВНЗ щорічно відкриваються для студентів із більш ніж 150 країн світу.

Рівні вищої освіти у вищих навчальних закладах України:

1

Перший рівень:

Молодший бакалавр
Бакалавр

2

Другий рівень:

Магістр

3

Третій рівень:

Доктор філософії
Доктор наук

Вступ іноземних громадян і осіб без громадянства до навчальних закладів України здійснюється за акредитованими освітніми програмами:

1) для отримання ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра - двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 1 листопада і до 1 березня);

2) до аспірантури, докторантури, клінічної ординатури, лікарської резидентури, за програмами підготовчого факультету (відділення) та за програмами академічної мобільності - протягом року