Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню
uk

Агенти

Співпрацює з (університетом)Ім’я агентаКонтактні дані
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ТОВ «ААМ Едюкейшн груп»Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 16/3, нежиле приміщення №1, по №8, В літери А

aameducationgroup@gmail.com

aameducationgroup.com

+380677087969

Корнієнко М. В.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
ТОВ «АБСОЛЮТ МЕНЕДЖМЕНТ КОНСУЛЬТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРВІС»40000, Україна, м. Суми, а/с 8

www.amcosedu.com

eduamcos@gmail.com
Сумський державний університетТОВ «Агенство міжнародної освіти»40000, Україна, м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 70

globaleducation@contractot.net

study.in.sumdu@gmail.com

www.iea.in.ua

Недбайло Юлія Володимирівна
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ТОВ «Агенство успіх»Україна, м.Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 18, офіс № 03

Success.education@yahoo.com

successnterprise.org

+380939180603

Міронова Лілія Миколаївна
Запорізький державний медичний університет

Запорізький національний університет

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Українська медична стоматологічна академія

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільський національний медичний університет імені I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України

Державний вищий навчальний заклад «Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького»

Одеська національна академія харчових технологій

Одеський національний політехнічний університет

Харківський університет

Одеський державний аграрний університет
Приватне підприємство «Адванта»69035, Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 9

advanta@ukr.net

www.advanta.org.ua

+380676136917

+380635523998

+380963884008

Голубов Євген
Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяАДЕБАЙО ОЛУВАСІНА АДЕДЕДЖІУкраїна, р-н Тернопілський, с. Підгородне, вул., Нова Бічна, б. 14

donfaj1@gmail.com

+380730867647

Адебайо Олувасіна Адедеджі
Луганський державний медичний університетТОВ «Академік Сервіс»03061, Україна, м. Київ, вул. Шепелєва Миколи, буд. 6

hartonenko@ukr.net

+380635472191

Хартоненко Артем Олександрович
Мукачівський державний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України
АСІФ АКАДЕМІЯ ЮЕЙ ЛТД04053, Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., Січових Стрільців, буд. 21, офіс 501

https://ukraine-academy.com

info@ukraine-academy.com

+380993210000

Атіф Абу Хамад
Харківський державний університет харчування та торгівліФОП «Ал Кадро Мхна»Україна, м.Харків, вул. Героїв Праці, будинок 48, корпус А, кв. 17

alkadromkhna@gmail.com

+380938543795

Ал Кадро Мхна
Київський коледж будівництва архітектури і дизайну

Полтавська державна аграрна академія

ПАТ "Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Одеський національний політехнічний університет

ПВНЗ "Міжнародний європейський університет"

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
ПП «Алсафір»36039, м. Полтава, Європейська (Фрунзе) 57, офіс 200

alssafirgroup@gmail.com

dr_abbas30@hotmail.com

www.alsafirukraine.com

+380630438000

+380990338440

Хамед Мохамед Аббас
Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"

Запорізький державний медичний університет
ПП «Аль-Арабія»69096, Україна, м. Запоріжжя, В. Проф. Толока 18 А/34

alarabia@gmail.com

+380974819348

0612201525

Смола Віктор Вікторович
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. ПироговаІП «Алубайди»Україна, м. Вінниця, вул. Івана Богуна, буд. 2

Alobaidi.company@i.ua

+380631054597

Хуссейн Олена Миколаївна
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Український державний хіміко-технологічний університет

ПВНЗ Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я
ТОВ «Аман-сервіс»49005, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Чекмарьова, 2

amanservice2012@gmail.com

+380934348477

Нсієте Діафука, Ольга Миколаївна
Львівський національний медичний університет імені Данила ГалицькогоТОВ «АМУС ГЛОБАЛ ІНСТИТУТ ОФ МЕДІКАЛ СІЕНСЕ ЕД СТАДІ АБРОАД»40021, Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Кондратьєва Герасима, б. 132

amusconsultancy@gmail.com

+380687505403

Мосунов Богдан
Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія"

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
ТОВ «Анікс консультант з питань освіти»03061, Україна, м. Київ, вул. Шепелєва, 6

anixeducationukraine@gmail.com

+380638007486

Хлєбніков Андрій Вадимович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справТОВ «АНТАЛІЯ-ПЛЮС»49044, Україна, м. Дніпро, пр. Д. Яворицького, 26

antalya.plus@yahoo.com

+380678104610

Алале Іслям Іванівна
Харківський національний медичний університет ТОВ "Аполло Едюкейшн"Україна, 62448, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Манченки, вул. Пушкіна, буд. 37, корпус А
apolloeducationukr@gmail.com
+380933796005
Прахарадж Пуджа
Одеська морська академія
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Одеська державна академія будівництва і архітектури

Одеський державний аграрний університет

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова

Одеський національний політехнічний університет

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
ТОВ «Арман Едьюкейшн плюс»65026, Україна, м. Одеса, вул. Грецька 45, офіс 9

67820, Одеська обл. Овідіопольський р-н с.Прилиманське, вул. Восточна, 133

armaneduplus@ukr.net

www.armaneducationplus.net

+380631337517

+380938484164

Байчьоль Надія Володимирівна
Національний університет «Львівська політехніка»

Українська інженерно-педагогічна академія

Харківська державна академія культури

Харківський національний університет радіоелектроніки
ТОВ «Асіст»61002, Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, 63

mehmetbinici@atlasedu.com.ua

www.atlasedu.com.ua

+380502740202

Бініджі Яна Володимирівна
Сумський державний університет

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Одеський національний медичний університет
ПП «Аспайр Аброад Стадієс»61058, Україна, м. Харків, вул. Данилевського 26

alianushad@gmail.com

+380636115846

Салім Самір
НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
ПП «НВКП «Астрон»61002, Україна, Харків, вул. Баголія 13, офіс 40

astron.ukraine@gmail.com

https://astron-education.com

+380639970438

+380935026559

+380962655669

Соколов С. П.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. СковородиФОП Ахмад Мазін61058, Україна, м. Харків, проспект Незалежності б. 7, кв. 221

internauka@yahoo.com

+380939099909

Ахмад Мазін
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільський національний медичний університет імені I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
ПП «Ахмос»46000, Україна, м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18/907А

Axmoc_2010@yahoo.com

+380967404078

+380930620558

Коновал Марія Іванівна
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Харківський торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету
ТОВ «Африканські освітні зв'язки»61166, Україна, м. Харків, вул. Серпова, буд. 4 офіс 407

aenua@ukr.net

www.studyinua.com

+380678395096

+380936549092

+380936648973

Анянву Ч. Ч.
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Хмельницький національний університет

Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія"
ФОП Баджвах Усама87547, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників 136/136

info@demontconsultancy.com

www.demontconsultancy.com

+380952441809

Баджвах Усама
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Університет банківської справи
ТОВ «Бест Ворлд Лінк Юкрейн»46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Вільхова 8/28

bwl.ukraine@gmail.com

www.bestworldlink.com.ua

+380677822595

Глущук Любов Зурабівна
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Харківський національний університет внутрішніх справ

Український державний університет залізничного транспорту

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
ТОВ «Бізнес центр «Инжек»61032, Україна, м. Харків, прос. Московський, буд. 304 А, 53

post@ingek.com

www.ingek.com

+380501986441

Зосимов І. А
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Мукачівський державний університет

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Університет "Україна"
Благодійна організація «Благодійний Фонд «Освіта в Україні від Доктора Гош»02093, Україна, м. Київ, пров. Поліський, 3, кв. 3

gprithwiraj@gmail.com

+380667046172

Прітвірадж Гош
Харківський національний університет імені Каразіна

Харківський національний медичний університет

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Українська медична стоматологічна академія

Харківський державний університет харчування та торгівлі
ТОВ «Бобтред Ед'юкейшн консалтентс»61166, м. Харків, вул, Серпова, будинок 4, офіс 216

info@bobtrade.net

www.bobtrade.org

+380577175931

Хардіп Сінігх
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

ПВНЗ Київський медичний університет

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського"
ТОВ «Брайт ф'юче груп оф еджукешин»88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Солов’їна, 45

navdeepjalf@gmail.com

+380663760965

+380638318022

Джалф Навдіп Сінгх
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Українська медична стоматологічна академія
ТОВ «Британсько-українське Міжнародне агенство освіти»36000, Україна, м. Полтава, вул. Сінна 32, кв. 15

elkardouhiaziz2009@gmail.com

buiae.dot.net

+380664138387

Ель Кардухі Азіз
ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет»

Національний медичний університет імені О.О. Богомольц
ТОВ «Валгрінс Консультансі енд сервісес»02090, Україна, м. Київ, вул. Азербайджанська, буд. 8-А, офіс 130

contact.sandeep8988@gmail.com

www.selectyouruniversity.com

+380984392900

Сандіп Сінгх
Компанія для комерційного посередництва «Васак»40000, Україна, м. Суми, вул. Кооперативна, 7, офіс 14

vasak.company@gmail.com

+380675092077

Мохаммад Абу Аль-Хадж
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
ТОВ «Велтек міжнародний»46008, Україна, м. Тернопіль, Пирогова 2, к. 11

ternopil2005@yahoo.com

+3979335992

Шахзад Наджам
Університет економіки і права КРОК

ПВНЗ Київський медичний університет

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

ПВНЗ Київський міжнародний університет

Запорізький національний медичний університет

Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
ТОВ «Ві Пі Ес Ей Україна»02095, Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9А, офіс 369

vpsaukraine@gmail.com

www.vpsa.com.ua

+380637498955

+380672250333

Сасідхаран Сімеш

Відповідальна особа за набір іноземних студентів
Українська інженерно-педагогічна академія

Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський університет"

Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж текстилю та дизайну"

Білоцерківський національний аграрний університет

Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління
ТОВ «ВК Інтернешнл Ю ЕЙ»Україна, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська 1д, кв 10

vkinternational.ua@gmail.com

https://sites.google.com/view/vkinternational/

+380676782409

+380977705238

Шуміліна Катерина
Одеський національний морський університет

Одеська національна академія харчових технологій

Одеська державна академія будівництва і архітектури

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРАТ ВНЗ МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
ФОП Гапонова Лариса Павлівна65023, Україна, Одеса, вул. Новосельського 69/7 офіс 3

ug.upsk@gmail.com

www.uastudy.com.ua

+380662235030

0487004890

Гапонова Лариса Павлівна
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Хмельницький національний університет
ТОВ «ГАРАНТ КОНСАЛТІНГ»40009, Україна, м.Суми, вул., Робоча буд. 57, оф. 16

garantco@gmail.com

+380686535555

Шкут Надія Володимирівна
Одеський національний політехнічний університет

Одеська національна академія харчових технологій

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
ТОВ «Гелєксі»65026, Україна, м. Одеса, вул. Грецька, буд. 52, офіс 3

gelexy17gmail.com

www.wegoukraine.com

+380730077001

+380733053113

Архауі Тетяна Андріївна
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ТОВ" Глобал Оверсіс"61204, Україна, Харків, пр. Людвіга Свободи, буд. 46 кв. 142
+380959148525
globaloverseasukraine@gmail.com
Тхаіккоттатхіл Хабіб Абдул Вахаб
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ТОВ «ГЛОБАЛ УНІВЕРСЕРВІС»Україна, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 31, офіс 412

globaluniverservice@gmail.com

globaluniverservis.com

+380636219082

Мартинюк Тетяна Анатоліївна
Полтавська державна аграрна академія

Харківський національний університет радіоелектроніки

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Національний Університет "Одеська морська академія"

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Херсонський національний технічний університет

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Західноукраїнський національний університет

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
ТОВ «Гранд Стадіс»61058, Укаїна, м. Харків, майдан Свободи, 8

Info.grandsudies@gmail.com

+380935353733

Саніна Альона Ігорівна
Запорізький державний медичний університет Данія ІнтернешнлУкраїна, Київ, вул. Артема 37-41

daniainternational@ukr.net

+380667511588

Рахман Афзал Хуссейн
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Українська медична стоматологічна академія

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківська державна зооветеринарна академія

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
ТОВ «Джерело освіти»61022, Україна, м. Харків, просп. Правди 7, 17 під’їзд

education_spring@ukr.net

+380504000572

+3809339919190

Сулейман Айман Хассан Махмуд
Національний технічний університет

Національний університет кораблебудування імені Макарова

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Національний фармацевтичний університет
ПП фірма «ДЕН»61202, Україна, м. Харків, вул. Цілиноградська, 58Б, кв. 50

info@education-in-ukraine.com

www.education-in-ukraine.com

+380636382131

+380736382131

+380730782131

Ребрін Андрій Анатолійович
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Харківський торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету
ТОВ «Дельта-центр»
Україна, м. Харків, м-н Свободи, 7 офіс 535

Delta-center@ukr.net

+380635709178

Ерріталі А. О.
Національний авіаційний університет

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний інститут"

Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет"
ТОВ «Демеральд»08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул.Толстого, будинок 71, квартира 79

demerald@ukr.net

www.demeraldstudy.com

+380934716273

Бабатунде Олаолува Олуфемі
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Хмельницький національний університет

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського"
ФОП «ДІПАНКАР
МАЛХОТРА»
79054, Україна, Львівська область, місто Львів вул., Любінська 107/8

euroindiaeducationconsultancy@gmail.com

euroindiaeducation.com

+380684921119

Малхотра Діапанкар
Українська медична стоматологія академія

Східноєвропейський університет економіки та управління

Полтавська державна аграрна академія
ТОВ «Д-М КОНСАЛТ»36002, Україна, м. Полтава, провулок Позена, 19

muhammedwaqas212@gmail.com

https://d-m-consult.com/

+380662004955

+380991853001

Мухаммад Вакас
Харківський державний університет харчування та торгівліТОВ «Дестіні груп»Україна, м. Харків, вул. Конторська, 40, кв.11

destinygrouplimited@gmail.com

+380979308082

Сухомлінова Олена Валеріївна
Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"ТОВ «Дніпро Міжнародний Центр Освіти»49107, Україна, м. Дніпро, вул. Великолуцька, 64

dmco.office@gmail.com

+380631721746

Осмаковська С. І.
Український державний хіміко-технологічний університет

Національна металургійна академія

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
ПП «Дніпро Сервіс»49005, Україна, м. Дніпро, вул. Полігонна, 18Г/83

dniproservice.office@Gmail.com

www.education-ukraine.net

+380631721746

Фархутдінов Р. М.
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
ТОВ «Дрім Стаді»Україна, Ахсарова 13, 523

look4studying@ukr.net

lookforstudying.com

+380935092624

Петерсон Едвард
Харківський торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету

Український державний університет залізничного транспорту

Харківська державна академія культури
ФОП Дрісс Сабер61038, Україна, м. Харків, Салтівське Шосе буд. 43, кв. 447

sabuer.driss@gmail.com

+380939671485

Дрісс Сабер
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського"
ТОВ «ДСА ГЛОБАЛ»40000, Україна, м. Суми, а/с 28

info@mbbsuniversities.com

Shugau@gmai.com

www.mbbsuniversities.com

+3800730170588

+918141799922
Львівський національний медичний університет імені Данила ГалицькогоТОВ «ДПРИМА ВЕЛНЕС ЕНД МЕДТОУРС»54000, Україна, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 218

dprimastudents@gmail.com

+380666308553

+380635864937

Людмила Мосунова
Одеський національний медичний університетТОВ" Дружба Груп"65000, Україна, м. Одеса, вул. Ольгіївська 13
Алі Слеман Саеб Абдулрахман
Харківська державна академія фізичної культури

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Полтавська державна аграрна академія

Одеська національна академія харчових технологій
ФОП «Дудка Ірина Михайлівна»61172, Україна, м. Харків, вул. Грицевця 33, кв. 134

irina.dud2014@gmail.com

+380936263280

Дудка Ірина
Національний університет "Одеська морська академія"

Одеська національна академія харчових технологій

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
ТОВ «Еверест Едюкейшн»67570, Україна, Одеська обл. смт. Чорноморське, вул.Гвардійська, будинок 45, кв. 15.

ozkanatalay55@hotmail.com

www.everestegitim.com

+380935006183

Дагaл С.В.
Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоПП «Едукаттерс»88000, Україна, Закарпатська область, Ужгород, вул. Заньковецької 21, №65

educatters@gmail.com

www.educatters.org

+380933399424

+917373333916

ТАРАСІНГАМ РАДЖКУМАР
Луцький національний технічний університет

Національний університет "Львівська політехніка"

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Національний університет водного господарства та природокористування

Рівненський державний гуманітарний університет

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Буковинський державний медичний університет
ТОВ «Европіан Консалтінг Компані «Марвелл»43000, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, 37А, вк. 56 (юридична адрес)

marwell.company77@gmail.com

+380731130707

+380956494594

Ахмед Марван
Українська медична стоматологічна академія

Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія"
ТОВ «Ед'юнал інфотек прайвіт лімітед»36000, Україна, м. Полтава, вул. Пушкіна 56А

annamolodchaya@gmail.com

www.eduoverseas.in

+380660897003

+380636831663

Молодчая Анна Сергіївна
Дніпровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Український державний хіміко-технологічний університет

Університет митної справи та фінансів

Дніпровський державний медичний університет

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
ТОВ «Едюсервіс»Україна, м. Дніпро, вул. Гоголя, 1

eduservice27@gmail.com

+380631869999

Таран Анастасія Миколаївна
Університет митної справи та фінансівТОВ «Елбі Стьюденс»49000, Україна, м. Дніпро, пр Д. Яворницього 17-а

elbistudents@gmail.com

+380678008083

Томурка Вікторія Валеріївна
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
ТОВ «Європейське навчання»61003, Україна, м. Харків, вул. Короленка, буд. 25, офіс 18

europeedu.del@gmail.com

www.europeeducation.in

+380939345914

Бхаттачарджі Сохам
НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Харківська державна зооветеринарна академія

Українська медична стоматологічна академія

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Полтавська державна аграрна академія
ТОВ «Євразійський Консалтинг Освіти»36011, Україна, м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава 28Д

Eurasianeducation@gmail.com

www.education-inukraine.com

+380995315974

+919015040863

Пракаш Ом
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. ПироговаТОВ «Євроедюкейшнз оверсіз консалтенсі»21036, Україна, м.Вінниця, вул. Д. Майбороди 7/44

iqpr.group@gmail.com

euroeducations.com

+380979796452

Кесараджу Рамая Чоударі
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Національний авіаційний університет

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
ТОВ «Європеан Едьюкейшн Консалтенсі»04060, Україна, м. Київ, вул. Подвойського, буд. 4, кв. 2

Eoropeaneducationcons@gmail.com

+380634558240

Гош Супратім
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Університет митної справи та фінансів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ТОВ «Європейська академія 2020»Україна, м. Дніпро, вул. Гоголя, 1, кв. 18/19

Europe.acad@gmail.com

+380666856667

Таран Микола Олексійович
Полтавська державна аграрна академія

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
ТОВ «Європейський міжнародний освітній центр»6144, Україна, Харків, Харківська округа, Героїв Праці, 17

Europeanstudyservices1@gmail.com

Ukrainestudycentre1@gmail.com

www.ukrainestudycentre.com

+380630282828

+380639666669

Іджаз Хуррам
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА-УКРАЇНА»61136, Україна, Харків, просп., Тракторобудівників, буд. 103-Б, кв. 92

xazri12@gmail.com

+38063655365

Бадалов Хазрі Роберт огли
Харківський національний університет радіоелектронікиТОВ « Зазифаун»Україна, 61166, Харків, вул. Бакуліна,11, оф. 1-38

zazifaunn@gmail.com

www.zazifaun.com

+380631488883

+380939555222

Рахма Рамі Абдулхамід Мохамед
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний фармацевтичний університет

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ПП «Зайнун»61002, Україна, м. Харків, вул, Багалія будинок 11, квартира 1

dr.issamchahine@hotmail.com

+380930525000

Шахін Іссам Хуссейн
Сумський національний аграрний університет

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
ФОП Зейнієв АртурУкраїна, м. Суми, вул. СУД 38, кв. 40

arturzet63@gmail.com

+380634873816

Зейнієв Артур
Харківський національний університет радіоелектронікиФОП Інафлас РітаУкраїна, м. Харків, вул., Героїв Праці, 30, кв. 127

+380936330033
Сумський державний університетТОВ «EEUA Інтернейшнл»1000, Словенія, Любляна, Трежешка кеста, 42

ukraine@eeua.ru

ukraine@eeducation.com

+380965011216

Ірклієвський Олександ Михайлович
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ТОВ «ІНСАЙД-А»61058, Україна, м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 4а офіс 25

insidea@ukr.net

post@insidea.info

http://insidea.info

+380661333010

+380931333010

+998977223010

+998974333010

+998974223010

Кучеренко Анна Сергіївна
Сумський державний університет

Сумський національний університет
ТОВ «Інститут освіти «Один пояс — Один шлях»40030, Україна, м. Суми, вул. Данила Галицького, б. 53, кв. 37

makss25@ukr.net

+380987081414

+380958420750

Смірнова С. М.
Національний авіаційний університет

Західноукраїнський національний університет

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Університет митної справи та фінансів

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Запорізький державний медичний університет

Університет економіки і права КРОК

Полтавська державна аграрна академія

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Українська медична стоматологічна академія

ПВНЗ «Київський медичний університет»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ТОВ «Інтер Ассістанс»40000, Україна, м. Суми, вул, Петропавлівська 89

inter.assistance.ukra@gmail.com

www.inukrainestudy.com

+380995175941

Каріх О. І
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. МакаренкаТОВ "Інтер Дельта"40030, Україна, м. Суми, вул. Набережна Річки Стрілки, буд. 10, корпус Б, офіс 32

interdelta.uk@gmail.com

+380505971605

Цепочко І. П.
ТОВ «ІНТЕРЛАЙНЗ»61166, Україна, м. Харків, вул. Шатилівстка, б., 35-А

Тел: +380675795788 українська/російська мова

Тел. Компанії: +380577010190 українська/російська мова

Менеджер: Ідріс Еммануель Олувасон
Тел: +380932029886 англійська мова

Генеральний директор: Проскуров Олександр
Запорізький державний медичний університет

Національний університет "Запорізька політехніка"

Запорізький національний університет

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
ТОВ «ІНТЕР-2019» 69095, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Поштова, буд.169, кв. 34

inter2019zp@gmail.com

+380677779282

Шорохов О.
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Українська інженерно-педагогічна академія
ТОВ «Інтер Стаді»interstudykn@gmail.com

interstudymor@gmail.com

+380731183872
Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

ТОВ "Харківський університет"

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ПВНЗ Київський медичний університет
ТОВ «Інтернешнл Стьюдент Сервісез»61001, Україна, м. Харків, прт. Московський, буд. 94

Isscompanu.co@gmail.com

www.isscompany.com

+380685299696

Куракін Микита Ігорович
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Університет митної справи та фінансів

Одеський національний медичний університет

Дніпровський державний медичний університет
ПП «Інтерміст»43000, Україна, м. Луцьк, Волинська область, проспект Президента Грушевсько, 25/36

admissionintermost@gmail.com

www.intermost.eu

+380955776221

+380937096682

+919711098283

Іщук Іван Васильвич
Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяТОВ «Інтком»61166, Україна, м. Харків, вул. Бакуліна, 4-А, офіс 52

postllefirm@gmail.com

+380975750021

Лішунова Олена Петрівна
Полтавська державна аграрна академія

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
ФОП Каджі Тіам Апполінер36034, Україна, м. Полтава, вул. Кравецька, буд. 34

educate.in.ua@gmail.com

kadjiap@gmail.com

european-education.in.ua

+380951980191

+380670977298

Каджі Тіам Апполінер
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія"
ТОВ «КАЛІФ ТРЕВЕЛ МЕНЕДЖЕМНТ КОМПАНІ»RAZAL@CALIPH.WORLD

+380687772130

Расал Кочіпе Дікаіл
Чорноморський національний університет імені Петра МогилиТОВ «Карбон Федерація»40000, Україна, м. Суми, а/с 8

karbonfederationlle@gmail.com

+380635471615

Мохан Сундар
Харківський державний університет харчування та торгівлі

Харківська державна академія культури

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
ФОП «Каткова Олеся Олександрівна»61202, Україна, м. Харків, вул. Людвіга Свободи, буд. 26, кв. 96

kh.kamni@gmail.com

www.druzhba.vip

+380637771975

Каткова Олеся Олександрівна
Полтавська державна аграрна академія

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
ФОП «Кайсон Марк»36000, Україна, м. Полтава, вул. Кагамлика 35

quaysonmark@gmail.com

+380730147266

Кайсон Марк
Національний авіаційний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Приватний заклад вищої освіти "Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я"
ТОВ «КЕЙ ВІ ВАРК ФОРС »69083, Україна, м. Запоріжжя, вул. Дарвіна 22

www.kv-groups.com


kveducations1993@gmail.com
bantujohnpraveen1989@gmail.com

+380972081188
+380962081188
+919491081188
+918331081188

Коганті В.К.Б.
Луганський національний аграрний університет

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ФОП Кенну Фадел Уалід61144, Україна, Харків, вул. Героїв праці буд. 19Б, кв. 20

kennou82@gmail.com

+380953806808

+380936872588

Кенну Фадел Уалід
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Національна металургійна академія України

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"
ТОВ «КМІ» НАВЧАЛЬНИЙ СЕРВІС49000, Україна, м. Дніпро, Проспект Яворницького 65, офіс 513-515

kmistudyua@gmail.com

kmieduservices.com

+380687989357

Калу Матхев Ікечукву
Сумський державний університет

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
«Компанія майбутньої освіти»40000, Україна, м. Суми, вул., Харківська, 22 кв. 714-715

future_education20@ukr.net

+380501918934

+380687237277

Гуцал Тетяна
Запорізький державний медичний університет

Запорізький національний університет

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»

Національний авіаційний університет

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров`я України»
ТОВ «Коннекта Інтернешнл»Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 63, офіс 312

connecta.edu@yahoo.com

Usaman.2161@gmail.com

+380938924276

Абдулахі Усман
Хмельницький національний університет

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
ТОВ «Консультант з освіти»03194, Україна, м. Київ, Бульвар Кольцова, 19, кімната 3

asamojoe@gmail.com

+380936616574

Джошуа Асамоах Черемех
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
ТОВ «ЛЬ НЕГОСІЙОНТ ПЛЮС»Україна, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37, оф. 516

office@lenegociantplus.com

danielkeumbou@yahoo.fr

www.lenegociantplus.com

+380935044587

Нгуне Кеумбу Жан Даніель
Харківський національний університет радіоелектронікиТОВ «Магреб Дирасса»Україна, м. Харків, вул. Тобольська, 52, кв. 79

maghrebdirassa@gmail.com

+380976002764

Керфуф Біллал
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Національний фармацевтичний університет

Український державний університет залізничного транспорту
TОB «Магреб»Україна, Харків, Москалівська, буд. 6, кв. 25

youour445@gmail.com

+380635941800

Оурден Юссеф
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Полтавський державний медичний університет
ТОВ"МАЙО МД"47707, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, вул. Є. Коновальця, 9, офіс № 222

gaitram123@gmail.com

www.mbbsmayomd.com

+380633616944

ДЖАГПРІТ СІНГХ
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

НТУ "Дніпровська політехніка"

ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
ФОП Мазан Катерина Валеріївна51900, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Котельникова, 8,

+380631331245

mazan.ekaterina@icloud.com

Мазан Катерина Валеріївна
Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаТОВ «Мастерстаді»61103, Україна, м. Харків, вул. Олексія Дерев’яненко, 7

masterstudykh@gmail.com

+380632519044

Снурніков Артем О.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
ТОВ «Мегастадіз»49000, Україна, м. Дніпро, вул. Шмідта, 2/22

studyabroad@megastdies.net

www.megastdies.net

+380631374198

Тамбе Ожі Жідеон
Одеська національна академія зв'язку імені О.С. ПоповаТОВ «МЕГ ЕДЬЮКЕЙШН»65000, Україна, Одеса, Одеська область, вулиця Новосельського, 68А

megkayit@gmail.com

www.ukraynaegitimi.com

+380731616190

Гюнер Мухаммед Енгін
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківська державна академія фізичної культури

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
ПП «Меркурій Модерн Бізнес»61103, Україна, м. Харків, вул. Короленка, 25, офіс 4-18

Юсеф Алі М.Ю.
Національний авіаційний університет

Київський коледж зв'язку

Міжнародний гуманітарний університет
Компанія «Мерос Стар»Єгипет, ф/а м.Київ, вул.Лукянівська 11-128

walid3010@yahoo.com

+380935747222

Атіа Валід Камаль
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
ПП Агенція «Море»03115, Україна, м. Київ, вул. Серпова 11

03057, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 43

Dt4569999@gmail.com

+380672328722

Коба Олена Вячеславівна
Івано-Франківський національний медичний університетТОВ «Медікос Міндз»76018, Україна, м. Івано-Франківськ, вул., Незалежності, 5

medicosmindz@gmail.com

+380995305027

Ахмад Масрур
Сумський державний університет

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
ФОП «Мокрий Є.В.»40034, Україна, м. Суми, вул. Героїв. Крут, буд. 68А, кв. 12

Inaulg@yahoo.com

+380956783925

Мокрий Євген
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Харківський державний університет харчування та торгівлі
ТОВ «Монгозі« навчання закордоном»61068, Харківська обл, м. Харків, вулиця польова, будинок 2, квартира 70.

+380930079306

mongozistb@gmail.com

Мохамед Ель-Аріф Саід Бакар
Харківський державний університет харчування та торгівлі

Сумський державний університет
ФОП Мутазаккі Мохамед61000, Україна, м. Харків, Гагаріна, буд. 38-А, кв. 35

faltouh.moutazaki@gmail.com

www.company-mmf.net

+380934588779

Мутазаккі Мохамед
Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань"ТОВ «Навчання для тебе»Україна, м. Київ, вул. Васильківська 37, офіс 715-Б

studyforyousty@gmail.com

+380951451620

Погорілий А.О.
Запорізький державний медичний університетТОВ «Наука Авіцена»69000, Україна, м. Запоріжжя, вул., Сталеварів 23

naukaavicanna@gmail.com

+380979004787

Батирова З. І.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Університет митної справи та фінансів

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Черкаський державний технологічний університет

Запорізький державний медичний університет

ТОВ "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини"

НТУ "Дніпровська політехніка"

Український державний хіміко-технологічний університет

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Національна металургійна академія

Дніпровський державний медичний університет
ТОВ
«НЕСТ АКАДЕМІЯ»
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Сергія Єфремова, будинок 2А

49000, вул. В. Вернадського, 13, Дніпро

nest.academy1.ali@gmail.com

+380636254757

Чорнодобравський Олег Іванович
Запорізький державний медичний університет
«НЕО Інститут медичних наук і технологій»500029, Індія, Нагар, Хайдарабад, 3-6-476 (4, 5) Р. К. Плаза, Химаяат

www.neombbs.com

dr.divyasunitharaj@gmail.com

neonimstt@gmail.com

+910406636222

+919701809999 — Mobile

Бурра Дівіа Сунітха Радж
Харківський національний медичний університетТОВ «НЕЦ «Альфамед»61022, Україна, м. Харків, пр.Науки 4

study@alfamed.com.ua

http://alfamed.com.ua/

+380676007000

Фартушна Світлана Олександрівна
Українська медична стоматологічна академія

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
ФОП Ободо Іфеаниічукву Джошуа36002, Україна, м. Полтава, вул. Луценка 44, кв. 424

qualitystudiesl@gmail.com

+380634425450

Ободо Іфеаниічукву Джошуа
Сумський державний університетФОП Озю ІлханУкраїна, м. Суми, вул. Героїв Крут, 36 кв.114

dr.ukrainarehber2017@gmail.com

+380993528464

Озю Ілхан
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Харківська державна академія культури

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Українська інженерно-педагогічна академія
Приватне підприємство «Оптіма форма»Україна, 61022, м. Харків, Площа Свободи 7, готель «Харків», 1 корпус, офіс 239

Юридична адреса:
61125, Україна, м. Харків пр-т. Тракторобудівників 138 а, 87

alexandrosov@ukr.net

Optimastudy.com

+380679138063

+380506361163

Андросов Олексій Володимирович
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
ТОВ «Освіта»49000, Україна, м. Дніпро, вул. В. Жуковського, 2б/43

osvita-ltd.com

osvitadnepr@ua.fm

+380504511440

+80635705914

Харченко. С. І.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»ТОВ «Пархуць Груп»Івано-Франківська обл., м.Бурштин, вул.Калуська, 3А

parkhutsgroup@gmail.com

pg.consulting.asia

+380680479275

Пархуць Василь Васильович
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Українська інженерно-педагогічна академія
ПП «ПЕРСПЕКТИВА ХХІ СТОЛІТТЯ»03148, Україна, м. Київ, вул. Володимира Покотила 1, к.85

ngobeya@ukr.net

www.euro-edu.in.ua

+380631664422,

+380662250000

+380932553221

Нгобейа Фостен
ПВНЗ Київський медичний університет

Харківська державна академія фізичної культури

ПЗВО Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я

Харківський національний університет радіоелектроніки
ПП «Персонал Інтер Агентство»61002, Ураїна, м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 13

personalinter97@gmail.com

pia-studyinukraine.com.ua

+380938554270

+380967544905

Курило Юрій Михайлович
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. УшинськогоТОВ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ»65020, Україна, м. Одеса, вул. Старопортофранківська 34

pivd.educ.poslugy@gmail.com

+380637898115

Рижков Олександр Сергійович
Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я УкраїниПП «Райт Чойс»Україна, м. Тернопіль вул. Крушельницької, 18, офіс 502/1

tsmu2003@yahoo/com

www.rightchoiceconsultants.in

+380631020555

Грундовський Володимир
Національний авіаційний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Рішен центр міжнародних культурних обмінів03190, Україна, м. Київ, вул. Щербакова буд. 16, кв. 28

info@risenicec.org

https://rieec.com

+380932622556

+380734988815

Лю Юньтао
Харківський національний медичний університетСайєд Муждахід Аббас61202, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Цілиноградська, буд. 48 В кв. 375

snujahidshah@yahoo.com

+380675745753

Сайєд Муждахід Аббас
Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України

Ужгородський національний університет

Мукачівський державний університет

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Західноукраїнський національний університет
ТОВ «Санедюкейшн»Україна, м.Ужгород, вул. Кошицька 30

balkaran@2010@yahoo.com

+380993567267

+380638910505

Глеба Ольга Іванівна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
ТОВ «САНРАЙЗ ЕДЬЮКЕЙШН»04208, Україна, м. Київ, пр. В. Порика, буд., 16, кв. 58

sunrise.education.ua@gmail.com

+380990883942

Сінгх Тетяна Сергіївна
Сумський державний університет

Одеський національний медичний університет
ТОВ «Санта-Моніка»61058, Україна, м. Харків, вул. Данилевського 26

alianushad@gmail.com

+380636115846

Салім Самір
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"

Приватний заклад вищої освіти "Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я"

Університет митної справи та фінансів

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Національний авіаційний університет
ТОВ «Світ Освіти»49027, Україна, Дніпропетровська область,м.Дніпро, площа Соборна, буд. 6

svitlosviti@gmail.com

svitosviti.com

+380567170399

+380930071115

Качаліч Маргарита В’ячеславівна
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський інститут ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія
управління персоналом

Харківський національний університет радіоелектроніки
ТОВ «Сейф-МС»61166, Україна, м. Харків, пр-т Науки 4, офіс 535 Д

saifmsedu@gmail.com

www.saifms.com

+380936546071

Сейфельдін Мохамед
ПП «Сил Ель-Имад»61052, Україна, м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12/1

imad.elafsh@com.ua

amjad1977a@gmail.com

bocharova.ludmila35@gmail.com

+380503029950

Бочарова Л.М.
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"ТОВ «СІ ЕС ЛЕРН АБРОД»04070, Україна, м. Київ, Вул. Сагайдачного, 25-Б, офіс 601

cslearnabroad20@gmail.com

+380932414835

Метью Стефен Санто
Західноукраїнський національний університет

Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України

ПЗВО "Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківський національний медичний університет
ПП «Скайнет ІФ»76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Сніжна 15В

OLGA_SKYNET@yahoo.com

+380677277629

Попадинець О. Л.
ТОВ «Стаді груп»Україна, м. Харків, вул. О. Яроша 9А, офіс 32

brzhnicov@gmail.com

+380939526927

Бражников Андрій
Сумський державний університет

ПЗВО «Київський міжнародний університет»
ТОВ "Study Medicine Europe"Великобританія, Лондон, 41 Лотбері, EC2R 7HG

onfo@studymedicineeurope.com

www.studymedicineeurope.com

+44(0)2078732133

Арістейдіс Грігоріу
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"ТОВ «Стаді Хаб»61204, Україна, м. Харків, пр.-т Перемоги, 74-а, оф. 40

studyhab1951@gmail.com

devasergeev@gmail.com

studyhab.wixsit

+380666387113

+380675709834

Шкурупій Ю. О.
Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Українська інженерно-педагогічна академія

Харківська державна академія культури

ПЗВО "Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я"

Харківська державна зооветеринарна академія

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
ТОВ «СТАДІ ЮЭЙ ПЛЮС»61022,м.Харків, пл.Свободи, 8,офіс 201

61058,м.Харків, пр.Науки, 56, поверх 5, офіс № 4

info@studyua.org

www.studyua.org

+380637171771

Аль-Аззаві Ехаб
Харківський національний університет радіоелектронікиФОП Седікі Абдул БасірУкраїна, м. Харків, пров., Забайкальский буд., 13А, кв 2

BASIRSEDIQUE@OUTLOOK.COM

+380636275130

Седікі Абдул Басір
Сумський Державний УніверситетДП «СЕТ» ТОВ «СУЗТК»Україна, м. Суми, вул. Козацький Вал, 2 Б, офіс 108

panasovskaya@gmail.com

+380957728858

Котенко Світлана Олександрівна
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Хмельницький національний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДВНЗ Університет банківської справи

ПЗВО «Київський міжнародний університет»

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет»
ТОВ «Стар Едюкейшн Консалт Юкрейн»54001, Україна, м. Миколаїв, вул, Соборна 3А/5

info@Edu-Ukraine.com

star.educonsult@gmail.com

www.Edu-Ukraine.com

+380988880087

Юсаф Хан
Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяФОП «Стець Мирослава Петрівна»study@studyinukrainetoday.com

www.studyinukrainetoday.com

+380688378143

+380633534065

Стець М. П.
Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниТОВ «Студент ЮА»02090, Київ, Харківське шосе 19, офіс 915

studentua.com

info@studentua.com

+380931124786

+380969278692

Раджа Юнед Юсуфбхаі
Приватний заклад вищої освіти "Карпатський університет імені Августина Волошина"

Мукачівський державний університет
ТОВ «Студентська консультаційна мережа України»88000, Україна, м. Ужгород, вул., Минайська, 28/16

malikbrother700@gmail.com

+380956769555

Хассан Ахмад
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Національний авіаційний університет

Київський національний університет будівництва і архітектури
ТОВ «Студмир»03058, Україна, м. Київ, вул. Ніжинська, 29-Є

YaninaTkachenko@ukr.net

www.studmir.com.ua

+800675587675

Ткаченко Яніна
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ПЗВО "Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я"
ТОВ «Степап»49000, Україна, м. Дніпро, вул. Гагаріна 108/64

stepup.ukraine@gmail.com

medicalinukraine.com

+380974463056

Саінульадбін Сіяд
Сумський державний університет

Національний авіаційний університет
ФОП Сулейманов ФарідУкраїна, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 25/1, кв.28

info@fdstudy.com

www.fdstudy.com

+380730885011

Сулейманов Фарід
Харківська державна академія фізичної культуриТОВ «С.Ф.Освіта»61022, Україна, м. Харків, вул. Клочківська 101, кв. 46

steg.offce@gmail.com

+380671366296

Алзаманов Руслан
Харківська державна академія фізичної культури

Харківський національний університет радіоелектроніки
ТОВ «ТАЙМ ЕДУКЕЙШИН»61120, Україна, м. Харків, вул. Тракторобудівників, 63, кв. 71

timeeducation@gmail.com

timeeducation.org

+380960001500

Джуварли Афтанділ
ПВНЗ "Київський міжнародний університет"
ТОВ «Тайм Ту»03134, Україна, м. Київ, вул. Жолудєва 4Б,39

office@toget.education

toget.education

+380975004900

+380931143335

Сидорук А. С.
Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниТОВ «Тассілі Консалтінг»03151, Україна, м. Київ, вул. Сім’ї Ідзиковстких 15/17

kamel_zarho@hotmail.com

+380630647894

Ада-Бенюар Камал
Національний університет "Львівська політехніка"

Тернопiльський національний медичний університет імені I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
ТЗОВ «ТОП КОННЕКШН»Україна, 79017, м. Львів, вул. Водогінна, будинок 2, офіс 506
(юридична адреса)

Україна, 79058, м. Львів, вул. Демнянська, 8/16 (фактична адреса)

tc.ua.2021@gmail.com

+380973059308

Юрків Лідія
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

НТУ "Харківський політехнічний інститут"
ТОВ «Торгівельно-інформаційний центр Україна-Болгарія»61017, Україна, м. Харків, пров. Динамічний, 6

HZSV@ukr.net

+380503003452

Баранов Валерій Олексійович
Харківська медична академія післядипломної освітиТОВ «Транс-Орієнт»61176, Україна, м. Харків, вул. Амосова 58

a.semenyuk@gmail.com

+380957079293

+380938065788

Семенюк Олександр
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
ТОВ «ТРІТІУМ 2020»Україна, 61112, Харківська обл., м. Харків, пр. Ювілейний, буд. 90, кв. 4

nataliaantar81@gmail.com

+380675775172

Антар Наталія Василівна
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»ТОВ «Український вищий освітній центр»65049, Україна, м. Одеса, вул. Івана Франка, 34

office.uhec@gmail.com

+380507349689

Новіков Є. П.
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Полтавська державна аграрна академія

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Центральноукраїнський національний технічний університет
ПП «Українське-освітнє агентство»25000, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, Студентський Бульвар, буд. 4А, кв. 76

contact@uea.co.ua

www.uea.co.ua

+380662636627

Зідан Махер Юссеф
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. УшинськогоТОВ «Український вищий освітній центр для африканських та азіатських студентів»61085, Україна, Харків, вул. Поздовжня 3А/22

info@uhecas.com

+380931331515

Рехман Хабір Ір
Полтавський державний медичний університет

Полтавський державний аграрний університет
ТОВ «Український освітній консалтинговий центр»ukrecc@gmail.com

+380959257747

Задихайло Дмитро Дмитрович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Тернопільський національний медичний університет імені I.Я. Горбачевського

Київський славістичний університет

Західноукраїнський національний університет

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ПВНЗ Київський медичний університет

ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Вищий навчальний заклад «Львівський кооперативний коледж економіки і права»

Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
ТОВ «Українсько-африканська взаємодопомога»46000, Україна, Тернопіль, вул. Львівська 5

uamc.educonsult@gmail.com

www.studying-ukraine.com

+380668790032

Нянджі Т. В.
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Одеський національний економічний університет
ТОВ «Укрвуз»65023, Україна, Одеса, Приморський район, пров. Нечепуренко, буд. 13, офіс 3

tovukrvuz@gmail.com

+380637898089

Рехман Хабіб Ур
Харківський національний медичний університет

Українська медична стоматологічна академія

ПВНЗ "Київський медичний університет"


Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ПВНЗ "Київський медичний унівеситет"
ТОВ «УКРСТАДІ»61161, м. Харків, вул., Новохарківська, 88

info@ukrstudy.com

www.ukrstudy.com

+380502389003

Ховелов Д. С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний iнститут»
ТОВ «Універ плюс»Україна, Харків, вул. Чернівецька 3-В, кв. 111

univerplus@ukr.net

www.univerplus.info

+380662279850

+380667242291

Агалиєв Агали
Харківський національний автомобільно-дорожній університетПриватне Підприємство «Філадельфія-Амро»61118, Україна, м. Харків, пр. Тракторобудівників, б. 108, кв. 248

amrokhd@yahoo.com

+380507760003

Амро Амро Ісмаіл Хасан
Харківський національний автомобільно-дорожній університетПриватна Фірма «Манафко»61166, Україна, м. Харків, пров. Фанінський 3, кв. 18

manafko.in.ukraine@gmail.com

manafko.net

+380930407025

Зіара Тамір Хосні Хамед
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»ПП «Фючер»04119, Україна, м. Київ, Шевченківськийнайон, вул., Зоологічна, буд., 4А, офіс №139

+380638876655

+380 968876655

Руманех Ваел
Сумський державний університет

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
ФОП Халаф Набіль Ібрахім61058, Україна, м. Харків, Чичибабина 8 офіс 2

docotrnabee191@gmail.com

+380992544578

Халаф Набіль Ібрахім
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Українська медична стоматологічна академія
ПП «Хассан Амір Хуссейн»Україна, м. Полтава, вул. Пушкіна 41/28, кв. 38

ahh4128@gmail.com

+38093974444

+380934355555

Хассан Амір Хуссейн
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

Херсонський національний технічний університет

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Уманський національний університет садівництва
Ханчжоу Дін'їн Закордонних Освітніх послуг Ко., ЛтдУкраїна, Київ, вул. Велика Васильківська, 116, кв. 15 (Фактична адреса)

Китай, 310013, м.Ханчжоу, вул. Ваньтан 69,
науково- технологічний парк Хуасін, буд. А, корп. 4, кімн. 415 (Юридична адреса)

admin@dingyingliuxue.com

+38066866888

+380675420901

Чень Мінлей
Буковинський державний медичний університетМД Хаус# 1-й Поверх, SCO-76, Сектор-20C Чанді Гарх-160020

info@themdhouse.com

pizhovskii@gmail.com

www.themdhouse.com

+919216323222

Суніл Шарма
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопiльський національний медичний університет імені I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
ПП Цвітана46016, Україна, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 7/120

olegsaturn@gmail.com

http://cvitana.com

+380673929599

Кіндрат Олег
Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

"Університет економіки та права "КРОК"
ТОВ «Чаріс Інтернешіонал»Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7

info@ceci-com.ua

www.ceci-com.ua

+380634387296

Даре Олуватайо
Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаТОВ «ШАМ Компані»61057, Україна, м. Харків, вул. Римарська 19, офіс 6

sham.company2000@gmail.com

www.sham-ua.com

+380660009990

Канаха Мохамед Алелевич
Університет імені Альфреда Нобеля

Національна металургійна академія

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Придніпровська академія будівництва та архітектури
ПП «Шамс.»49107, Україна, Дніпропетровська обл, м. Дніпр, вул. Запорізьке шосе, буд. 3, офіс 26

wansem79@gmail.com

wansemalshrif@yahoo.com

+380935545416

+380961800777

Аль Шаріф Тетяна Станіславівна
ПП «Шан Едьюкейшн»65023, Україна, Одеса, вул. Льва Толстого, буд. 4

szrukraine@ukr.net

www.sanegitim.com

+380938746838

Шан Невроз
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Вінницький національний технічний університет

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
ТОВ «Шанс Є»21021, Україна, м. Вінниця, прос. Юності 6А/30

chanceyes@ukr.net

www.chanceis.com.ua

+380939748283

Покровська Олеся Василівна
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
ФОП Шепотько Євгеній Миколайович61002, Україна, м. Харків, вул. Багалія, 13

univer2016ua@gmail.com

https://khpi-centre.com

+380989550522

Шепотько Євгеній Миколайович
Полтавська державна аграрна академія

Західноукраїнський національний університет
ФОП Шоур Юсіф Камал36014, Україна, м. Полтава, вул. Коваля 5

studyaboad1@gmail.com

www.educationalline.co

+ 380931607625

Шаур Юсіф Камал
Київський медичний університет

Київський міжнародний університет

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Мукачівський державний університет

Приватний заклад вищої освіти "Академія кіно та нових медіа"

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
ТОВ «ЮКРЕЙНА ГОЛД СТАР»01013, Україна, м. Київ, вул. Деревообробна, 5, офіс 2/7

01004, Україна, місто Київ, вулиця Басейна, 5а, офіс 2

uagoldstar1@gmail.com

https://ukrainagoldstar.com/

+380970977797

Мірзаалі Масуд
Українська медична стоматологічна академіяТОВ «Юрешен Едюкейшн Лінк ЮА»76010, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Південний Бульвар, 23/1

eurasiaedlinkua@yahoo.com

+380502088834

Рашід Мохамад
Сумський державний університетФОП Явцева Ольга Вячеславівна40000, Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 165

sumy.standaed.ude@gmail.com

+380665754972

Явцева О. В.
Запорізький державний медичний університетOlena NizhelskaEcuador, Quito Calle 6 de Dicembre ed. Plaza 6, of. 66

+ 593 (2) 3360604