Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Програми і курси

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Комунальний заклад охорони здоров'я"Харківський медичний коледж"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Донецький національний медичний університет

Вищий навчальний заклад "Перший Київський медичний коледж"

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Міжнародний гуманітарний університет

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківський національний медичний університет

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Львівський державний університет фізичної культури

Маріупольський державний університет

КВНЗ "Житомирський медичний інститут" ЖОР

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Національний фармацевтичний університет

Одеський національний медичний університет

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет»

Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Державна установа " Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Запорізький державний медичний університет