Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Програми і курси

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Буковинський державний медичний університет

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

Вищий навчальний заклад "Перший Київський медичний коледж"

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Міжнародний гуманітарний університет

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківський національний медичний університет

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Львівський державний університет фізичної культури

Маріупольський державний університет

Комунальний заклад охорони здоров`я "Харківський медичний коледж № 1"

Комунальний заклад охорони здоров'я « Харківський медичний коледж № 2»

КВНЗ "Житомирський медичний інститут" ЖОР

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Національний фармацевтичний університет

Одеський національний медичний університет

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Державна установа " Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Запорізький державний медичний університет